FR

Wie zijn wij ?


• WAT IS HET P.W.A. van Jette ?

Het PWA van Jette is het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap dat, naast de opdrachten opgelegd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), uitpakt met verschillende projecten van sociale economie, zoals onder meer het systeem van dienstencheques.

Hoofddoel is werkzoekenden te helpen weer actief in te schakelen op de arbeidsmarkt en ze zodoende een volwaardig bestaan binnen de gemeenschap te bezorgen.


Lid van het platform van de PWA-DCO's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.