FR

Werkzoekende

·  Je bent op zoek naar werk?
·  Je zit met vragen over je situatie?
·  Je wenst een opleiding te volgen?
·  Je wil wat bijpresteren?

Twee formules bieden zich aan :

A) Werknemers PWA
B) Werknemers DC

U zult hier de informatie vinden over de formule die u het best overeenkomt.


A) Werknemers PWA :

Als je op zoek bent naar werk is het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA) van Jette je oplossing..
Erkend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en georganiseerd als een VZW (Vereniging Zonder Winstgevend doel), is het een schot in de roos: het telt meer dan 380 gebruikers (mensen of organismen die de diensten van PWA-dienstverstrekkers gebruiken) goed voor meer dan 4000 werkuren per maand.


Voorwaarden :

De voorwaarden om zich als dienstverstrekker in te schrijven in het PWA zijn wel omlijnd :

- uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die sinds 2 jaar (of 6 maand vanaf 45 jaar)    werkloos zijn.

- uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die in de loop van de 36 maanden     voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 24 maanden     werden vergoed.

- personen die het leefloon of financiële sociale bijstand van de OCMW genieten, en    die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

Het werken als PWA'er biedt heel wat voordelen zoals supplement op werklozensteun, zelfbepaald uurrooster, enz., terwijl er een keuze gemaakt kan worden uit allerlei soorten jobs.

Personen die aan de eerste voorwaarden voldoen worden uitgenodigd om even langs te komen en na een gesprek worden ze ingeschreven. Personen die aan de 2 laatste voorwaarden voldoen kunnen spontaan langskomen. Aan de slag gaan als PWA-werknemer gebeurt enkel op vrijwillige basis. Je bent dus niet verplicht een aangeboden job of klus te aanvaarden, maar denk toch eens na over al die voordelen.


Hoe het worden ?

Heel eenvoudig! Als je aan de voorwaarden voldoet, en je interesse hebt om èèn van de taken op het lijstje van toegelaten werkzaamheden uit te voeren.
Behalve de RVA-gerechtigden, kunnen ook andere personen zich inschrijven in het PWA, zoals de mensen die OCMW-steun genieten (leefloon) op voorwaarde dat ze bij ACTIRIS ingeschreven zijn, alsook werkzoekenden van andere gemeenten die de vereiste duur van werkloosheid hebben bereikt en ingeschreven. zijn in het PWA van hun gemeente.


Voordelen

Hoewel het je als ingeschreven werkloze vrij staat niet als PWA-werknemer te werken, loont het toch de moeite om eens naar de voordelen van een PWA'er te kijken:

- De PWA-werknemer kan bovenop zijn werklozensteun, op volledig legale basis, een   supplement bijverdienen dat kan oplopen tot €184,50 netto per maand

- Is men al geruime tijd werkloos, dan is werken als PWA'er een goede voorbereiding   om geleidelijk opnieuw aan het actieve maatschappelijke leven deel te nemen.

- De PWA'er bepaalt zelf zijn uurrooster, met een maximum van 45u per maand.

- In het PWA ingeschreven werkzoekenden kunnen genieten van vormingen (zoals   talen of informatica...geheel gratis). Voorrang wordt daarbij verleend aan actieve   dienstverstrekkers. Het PWA kan werkzoekenden op weg helpen bij hun zoektocht   naar voltijds werk (doorschakeling).


Welk werk kan ik doen ?

EEN RITS WERKZAAMHEDEN VOOR PWA'ers

Er is een hele waaier aan werkzaamheden die door PWA-dienstverstrekkers verricht mogen worden:

  Klein tuinonderhoud

  er zijn uiteraard meer aanvragen in de lente dan in de winter: gras maaien, snoeiwerk, onkruid wieden,...
  Kleine knutseltaken

  het PWA mag geen concurrent zijn voor zelfstandigen en handelszaken die als deel van hun service of aanbod zulke taken uitvoeren. Daarom zijn de klusjes voor PWA'ers nogal beperkt (een luster of lijst ophangen, meubels in elkaar zetten, een televisietoestel programmeren, enz.).

  Administratie

  Het uitvoeren van administratieve taken: papieren ordenen, gegevensverwerking, verzendklaar maken van mailings, enz. Bij gemeentediensten en vzw's alsook bij particuliere personen.  Opvang of de begeleiding van kinderen en zieken

  Kinderen begeleiden naar school als de ouders de mogelijkheid er niet toe hebben enz....  Bewaken en verzorgen van huisdieren

  in afwezigheid van de eigenaars (bijv. tijdens de vakantie), indien er in de buurt geen dierenpension is.  Evenementen

  Gerichte acties op aanvraag van de gemeente : PWA'ers worden vaak gevraagd om hand- en spandiensten te verlenen tijdens openbare evenementen en feestelijkheden en andere officiële gebeurtenissen in de gemeente.


  Project Jet'Contact

  De mensen die in Jette toezicht houden bij de schoolpoorten en die door de straten lopen om een oogje in het zeil te houden, zijn eveneens PWA-dienstverstrekkers; zij stellen zich ten dienste van de bevolking en zorgen zo voor een directer contact tussen de gemeente en de bevolking.


Vanuit praktisch oogpunt is het nuttig om weten dat het nodige materiaal ter beschikking moet gesteld worden door de gebruiker, dat een PWA'er nooit verplicht is gevaarlijk of vernederend werk te aanvaarden en dat PWA-werk gedekt is door een verzekering werkongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

De dienstverstrekkers worden vergoed met PWA-cheques, zij ontvangen € 4,10 per cheque met een maximum van 45 cheques per maand. Zij mogen dus maximaal €184,50 netto als supplement per maand bijverdienen. Dit supplement wordt betaald door het uitbetalingsorganisme (vakbond of HVW) bovenop de werklozensteun of door het OCMW voor personen die erdoor gesteund worden.


B) Werknemers Dienstencheques

In tegenstelling tot het PWA-systeem (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap), zijn er in het systeem van dienstencheques geen toetredingsvoorwaarden. Iedereen komt in aanmerking.

Het is duidelijk dat dit een unieke gelegenheid is voor al wie zijn situatie wil regulariseren: wie in het zwart werkt of wie geen statuut heeft, kan met het DC-systeem een arbeidscontract bekomen, en kan dus toetreden tot de sociale zekerheid. Het is tevens een gelegenheid voor zij die niet afhankelijk meer willen zijn van de OCMW of uit de werkloosheid willen treden (of ze al dan niet actueel als PWA-er werken), of voor zij die reeds halftijds werken en door middel van buurtwerk hun uurrooster willen vervolledigen.


Voorwaarden

Het systeem van dienstencheques bepaalt dat de erkende vennootschap een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur na 3 maanden werk garandeert. Iedereen wordt in overweging genomen voor een betrekking in verband met Dienstencheques.

U kunt in dienstencheques verband werken bijvoorbeeld als:

- u van een werkloosheidsuitkeringen geniet of van een integratie-inkomen vanwege    een OCMW;

- u 't huis bent , zonder werk en zonder uitkering;

- u werkt deeltijds en wenst meer uren te presteren of gewoon iets anders te doen.

- u doet al gelijkaardige activiteiten via het PWA-systeem;

- u werkt in het "zwart": via het systeem van diestencheques kan u uw situatie    regulariseren.

- De werkers van vreemde origine moeten wel aan de legislatie over de vreemdelingen   voldoen en aan die betreffende het gebruik van werkvolk van vreemde origine om in   het kader van de dienstencheques te werken.


Voordelen

De voordelen van dit systeem zijn motiverend; een goed loon (inbegrepen betaald verlof), extrawettelijke voordelen en een meerwaarde op persoonlijk niveau zowel als op sociaal-economisch niveau.


Welk werk mag ik doen?
Huishoudelijke taken bij particulieren:

Schoonmaken (eveneens de ruiten), wassen, strijken, klein naaiwerk, maaltijden voorbereiden, enz. …