FR

PWA prestaties

Als u nu op zoek bent naar iemand die een bepaald werk voor jou wil uitvoeren, dan is het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA) van Jette je antwoord..
Erkend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en georganiseerd als een VZW (Vereniging Zonder Winstgevend doel), is het een schot in de roos: het telt meer dan 380 gebruikers (mensen of organismen die de diensten van PWA- dienstverstrekkers gebruiken) goed voor meer dan 4000 werkuren per maand.Gebruikers :

De gebruikers die een beroep kunnen doen op een PWA-dienstverstrekker, kunnen onderverdeeld worden in 4 grote categorieën :

·  privé-personen
·  lokale besturen: gemeenten en OCMW
·  VZW's en andere niet-commerciële verenigingen
·  onderwijsinstellingen

(Het PWA zelf, als VZW, doet soms een beroep op PWA-dienstverstrekkers om hen administratief werk toe te vertrouwen.)


Hoe ervan genieten :

Men kan hulp vragen aan het PWA als volgt:

· Ten eerste, zich bij het PWA inschrijven. Daarvoor betaalt u slechts € 7,45    inschrijvingsgeld per jaar.
   (Behalve rechthebbende verhoogde tegemoetkoming ex.VIPO).

· Vervolgens een verzoek voor tussenkomst aan het PWA richten om een
   PWA-dienstverstrekker te vinden.

· Tenslotte moet men PWA-cheques kopen om de PWA-dienstverstrekker te    vergoeden a ratio van een cheque per begonnen uur. Een burgerlijke    aansprakelijkheid en ongevallenverzekering zijn in de prijs van de cheques    begrepen. En de PWA-dienstverstrekker kan de door u gekozen taak verrichten.


Prijs  :

U betaalt de diensverstrekker met PWA-cheques a ratio van een cheque per begonnen uur.
Deze cheques worden aan de dienstverstrekker overhandigd tijdens het uitvoeren van de werken. De verplaatsingskosten (openbaar vervoer) zijn ook ten uw lasten.

Er bestaan 2 soorten cheques :

· "Niet nominatieve" cheques zijn beschikbaar bij het PWA:
   Alleen voor de particulieren – tijdens de openingsuren van het PWA te koop. Zonder    minimumhoeveelheid. Eenheidsprijs: € 5,95

· De nominatieve cheques worden door Edenred verkocht:
  Per minimum 10 cheques via bankoverschrijving en per post verzonden.   Onbegrensd aantal. Eenheidsprijs: 6,20 € - fiscaal aftrekbaar voor particulieren.

Burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering zijn in de prijs van de cheques inbegrepen.


Toegelaten activiteiten :

De lijst van de toegelaten activiteiten wordt door de Raad van Bestuur bepaald. Over het algemeen zijn de prestaties mogelijk als ze geen concurrentie bieden aan de zelfstandigen, handelszaken en aan de niet-commerciële organisaties op het grondgebied van Jette.

  Klein tuinonderhoud

  er zijn uiteraard meer aanvragen in de lente dan in de winter: grasmaaien, snoeiwerk, onkruid wieden,...
  Kleine knutseltaken

  het PWA mag geen concurrent zijn voor zelfstandigen en handelszaken die als deel van hun service of aanbod zulke taken uitvoeren. Daarom zijn de klusjes voor PWA'ers nogal beperkt (een luster of lijst ophangen, meubels in elkaar zetten, een televisietoestel programmeren, enz.).

  Administratie

  Het uitvoeren van administratieve taken: papieren ordenen, gegevensverwerking, verzendklaar maken van mailings, enz. Bij gemeentediensten en vzw's alsook bij particuliere personen.  Opvang of de begeleiding van kinderen en zieken

  Kinderen begeleiden naar school als de ouders de mogelijkheid er niet toe hebben enz....  Bewaken en verzorgen van huisdieren

  in afwezigheid van de eigenaars (bijv. tijdens de vakantie), indien er in de buurt geen dierenpension is.  Evenementen

  Gerichte acties op aanvraag van de gemeente : PWA'ers worden vaak gevraagd om hand- en spandiensten te verlenen tijdens openbare evenementen en feestelijkheden en andere officiële gebeurtenissen in de gemeente.


  Project Jet'Contact

  De mensen die in Jette toezicht houden bij de schoolpoorten en die door de straten lopen om een oogje in het zeil te houden, zijn eveneens PWA-dienstverstrekkers; zij stellen zich ten dienste van de bevolking en zorgen zo voor een directer contact tussen de gemeente en de bevolking.


Vanuit praktisch oogpunt is het nuttig om weten dat het nodige materiaal ter beschikking moet gesteld worden door de gebruiker, dat een PWA'er nooit verplicht is gevaarlijk of vernederend werk te aanvaarden en dat PWA-werk gedekt is door een verzekering werkongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.