FR

Dienstencheques

Het systeem van dienstencheques is gegroeid uit de behoefte van de bevolking om aan een betaalbare huishoudhulp te geraken en om het zwartwerk tegen te gaan. Het systeem van dienstencheques is sedert eind 2004 officieel van toepassing in Jette. Met momenteel meer dan 70 betrouwbare werkneemsters en 600 tevreden klanten kunnen we u deskundig bijstaan. Dit stelsel biedt een unieke gelegenheid aan werkzoekenden om aan de slag te kunnen. Het nieuwe systeem biedt tal van voordelen.
Klik hier voor gedetailleerde informatie over het dienstenchequestelsel.Toegelaten activiteiten :

De dienstencheques kunnen gebruikt worden voor huishoudelijke taken bij particulieren: schoonmaken (inbegrepen ramen), wassen, strijken, klein naaiwerk, bereiden van maaltijden, enz....Prijs :

In het kort: De gebruiker betaalt € 9,00 per cheque (= 1 uur werk). (fiscaal aftrekbaar)

Dus goedkoop voor wie van de diensten gebruik wil maken en tegelijk een gelegenheid voor de werkzoekende om makkelijker aan de slag te kunnen en een waardevol inkomen te hebben.Hoe ze zich verschaffen

U moet zich eerst bij Sodexo inschrijven. De inschrijving kan on-line of via ons PWA kantoor. Vanaf ontvangst van uw persoonlijk gebruikersnummer, kunt u uw dienstencheques per bankoverschrijving bestellen. Deze krijgt u enkele dagen later per post toegezonden als u voor papieren effecten of diensten kiest worden ze onmiddellijk gezet op uw beveiligde webruimte van Sodexo.Strijkatelier 


We hebben ook twee strijkateliers die uw dagelijkse taken kunnen verlichten. Voor meer informatie, bezoekt de rubriek Strijkwinkel
Gedragscode van de Brusselse Plaatselijke
Werkgelegenheidsagentschappen actief in de sector
van dienstencheques


VOORSTELLING

De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen vzw (PWA) werden opgericht in 1995 als resultaat van een federale wetgeving.

Sindsdien richten de PWA's zich via verschillende federale dispositieven (activering van de werkloosheidsuitkeringen, Activa-kaart, Startbaanovereenkomst, …) op de inschakeling van werkzoekenden die buiten de arbeidsmarkt vallen.

Sinds 2004 zijn tal van PWA's actief in de sector van dienstencheques.

In Brussel hebben 10 PWA's een dienstenchequesonderneming opgericht, ofwel intern (sui generis afdeling) ofwel als autonoom bedrijf in partnership met andere organisaties.

Deze PWA's, actief in de sector van dienstencheques (PWA-DCO), werden door de Federale Overheidsdienst 'Werkgelegenheid en Sociaal overleg' erkend als sociale inschakelingsondernemingen.

Voor deze inschakelingsopdracht geven we prioriteit aan een economische activiteit zonder winstoogmerk, en richten we ons eerder op een collectieve dienstverlening die de maatschappelijke cohesie en de levenskwaliteit van ieder moet verbeteren.

Om het kader van hun actie te formaliseren, hebben de Brusselse PWA's actief in de sector van dienstencheques (PWA-DCO) hun inspanningen gemutualiseerd.

Daarnaast hebben ze een Gedragscode ingesteld die een algemeen kader definieert.

Deze Code omvat de praktijken die de sector van de dienstencheques moeten optimaliseren. De Code zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Gedragscode van de PWA-DCO in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen vzw van het Brussels Gewest actief in de sector van dienstencheques (PWA-DCO), ondertekenaars van deze Gedragscode, stimuleren de volgende gedragslijnen:

1- De PWA-DCO bieden hun personeel contracten van onbepaalde duur aan met een minimum van een halftijdse betrekking, bij aanwerving of ten laatste na 3 maanden activiteit;

2- De PWA-DCO verzekeren een gegarandeerd maandloon, ook bij het eventueel wegvallen van klanten (onverwachte afwezigheden, vakantie, niet-betaling, …);

3- De PWA-DCO respecteren de betaaltermijnen inzake het loon, d.w.z. ten laatste op de vijfde werkdag na het einde van de maand;

4- De PWA-DCO komen tussenbeide in professionele verplaatsings- en telefoonkosten;

5- De PWA-DCO engageren zich om een deel van hun winst te investeren in de verbetering van de werkomstandigheden van hun personeel;

6- De PWA-DCO engageren zich om niet tot ontslag over te gaan als gevolg van een stopzetting van de voordelen gekoppeld aan tewerkstellingsplannen (Activa, Sine, …);

7- De PWA-DCO reiken uurregelingen aan die het personeel toelaten om hun privé- en familieleven te verenigen, rekening houdend met de behoeften van de klanten en van de onderneming;

8- De PWA-DCO organiseren collectieve samenkomsten met hun personeel omtrent de werkomstandigheden, waarbij het personeel haar verwachtingen of beslommeringen kan overbrengen;

9- De PWA-DCO interveniëren bij de klant en de werknemer bij eventuele moeilijkheden (werkomstandigheden, conflictbeheer, …);

10- De PWA-DCO garanderen een sociale begeleiding van hun personeel, met name voor de administratieve afhandeling bij de verschillende interveniënten of administraties (betaalinstellingen, RVA, ziekenfonds…);

11- De PWA-DCO reiken hun personeel een continue opleiding aan om de klanten een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden en een reële inschakeling op de arbeidsmarkt te verwezenlijken.